Chai xịt khử mùi giày dép

chai xịt Khử mùi giày dép saphir, Xịt khử mùi giày da hương bạc hà Saphir Menthol 200ml, xịt khử mùi giày da saphir shoe deo100ml