Làm sạch - phục hồi màu da lộn

Làm sạch – phục hồi màu da lộn, nỉ, vải…